ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Bitch - Be My Slave 1983

Loudness - Disillusion (English Version) 1984

Napalm Death – Scum 1987

Immortal - Diabolical Fullmoon Mysticism 1992

Psychotic Waltz – Bleeding 1996

Domain - The Artefact 2002

Corrosion of Conformity – IX 2014

Kobra and the Lotus - High Priestess 2014

Fates Warning - Theories of Flight 2016

Jacobs Dream - Sea of Destiny 2017

Copyright 2021. All Right Reserved.