ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Vanexa - Against the Sun 1994

Armored Saint – Revelation 2000

Chinchilla – Madness 2000

Entombed – Uprising 2000

Darkane – Insanity 2001

Destiny's End – Transition 2001

Iron Savior - Dark Assault 2001

Dying Fetus - War of Attrition 2007

Marauder - Face the Mirror 2008

Samael – Above 2009

Axemaster - Overture to Madness 2015

Moonspell – Extinct 2015

Elegy - When the Birds Fall Silent 2020

My Dying Bride - The Ghost of Orion 2020

Ross the Boss - Born of Fire 2020

Copyright 2022. All Right Reserved.