ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Excruciating PainThou Shall Choose 1992

Crystal EyesIn Silence They March 2000

Helltrain The 666 EP 2002

Azaroth Queen Of The Black Moon EP 2004

Lightyears - Hot Powerfull Immortal EP 2004

Nocturnal Blasphemy Unchaining The Christian Fears Live LP 2004

Black FunebreSatanic Eternal compilation 2006

Into The Void – See You Pay 2006

Dream TheaterLifting Shadows compilation 2007

Seventh SealDays Of Insanity 2007

Endless PainCourse Of Hate EP 2009

Ash Lee BladeSuck The Blade 2010

Copyright 2022. All Right Reserved.