ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Thin Lizzy - Black Rose: A Rock Legend 1979

Anvil - Forged in Fire 1983

TNT - Tell No Tales 1987

Asphyx - The Rack 1991

Acheron - Rites of the Black Mass 1992

Godflesh – Pure 1992

Macabre - Sinister Slaughter 1993

Tarot - Stigmata 1995

Candlemass - Dactylis Glomerata 1998

Battle Beast – Steel 2011

Bonfire - Temple of Lies 2018

Emerald Sun - Under the Curse of Silence 2018

Seven Sisters - The Cauldron and the Cross 2018

Copyright 2022. All Right Reserved.