ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Iron Maiden - Iron Maiden 1980

Judas Priest - British Steel 1980

Judas Priest – Turbo 1986

Incubus - Serpent Temptation 1988

X Japan - Vanishing Vision 1988

Wicked Maraya – Cycles 1994

Aeternus - Beyond the Wandering Moon 1997

Brainstorm – Hungry 1997

Die Krupps - Paradise Now 1997

Skylark - Dragon's Secrets 1997

Helloween - Better than Raw 1998

Satyricon - Now, Diabolical 2006

Killers - À L'ombre Des Vautours 2007

Impaled Nazarene - Vigorous and Liberating Death 2014

Infernäl Mäjesty - No God 2017

Novembers Doom – Hamartia 2017

Voltax - No Retreat... You Surrender 2017

Copyright 2022. All Right Reserved.