ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Def Leppard - On Through the Night 1980

Voivod – Rrröööaaarrr 1986

Dargaard - In Nomine Aeternitatis 2000

Pantera - Reinventing the Steel 2000

Isole – Forevermore 2005

Thunderstone - Evolution 4.0 2007

Royal Hunt - Paradox II: Collision Course 2008

Timo Tolkki - Saana - Warrior of Light, Part 1 2008

Iron Attack! - Vampire Concerto 2010

Hardline – Monumental 2011

Heavenwood - Abyss Masterpiece 2011

Snowblind - Prisoners on Planet Earth 2011

Elvenpath - Pieces of Fate 2015

Cauldron - Regnum-Phobos 2017

Copyright 2022. All Right Reserved.