ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Deep Purple – Fireball 1971

Rush - Caress of Steel 1975

Fifth Angel - Fifth Angel 1986

Lizzy Borden - Visual Lies 1987

Nightfall - Lesbian Show 1997

Savatage - The Wake of Magellan 1997

Aeternus - ...and So the Night Became 1998

Bruce Dickinson - The Chemical Wedding 1998

Dreamtale - Ocean's Heart 2003

Omen - Eternal Black Dawn 2003

Dark Forest - Aurora Borealis 2006

Krokus – Hellraiser 2006

Dying Fetus - Descend into Depravity 2009

Meliah Rage – Masquerade 2009

Shadows Fall – Retribution 2009

Razorwyre - Another Dimension 2012

Blazon Stone - No Sign of Glory 2015

Rocka Rollas - Pagan Ritual 2015

Belphegor – Totenritual 2017

Hexx - Wrath of the Reaper 2017

Tidal Dreams – Previsor 2017

Copyright 2022. All Right Reserved.