ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Death - Leprosy 1988

Vader - The Ultimate Incantation 1992

Entombed - Same Difference 1998

Lefay - Symphony of the Damned 1999

Vintersorg - Ödemarkens son 1999

Virgin Steele - The House of Atreus: Act I 1999

Axxis - Doom of Destiny 2007

Crystal Ball – Secrets 2007

Primordial - To the Nameless Dead 2007

Artillery - The Face of Fear 2018

Saboter - Architects of Evil 2018

Angel Sword - Neon City 2019

Copyright 2022. All Right Reserved.