ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Thin Lizzy - Johnny the Fox 1976

Possessed - Seven Churches 1985

Impaled Nazarene - Suomi Finland Perkele 1994

Summoning - Minas Morgul 1995

Judas Priest – Jugulator 1997

Virgin Steele - The House of Atreus: Act II 2000

Anaal Nathrakh – Eschaton 2006

Katagory V - Hymns of Dissension 2007

Brainstorm - Memorial Roots 2009

Epica - Design Your Universe 2009

Paradox - Riot Squad 2009

Circle II Circle - Reign of Darkness 2015

Mindless Sinner - The New Messiah 2015

Saxon - Battering Ram 2015

Stryper – Fallen 2015

Copyright 2021. All Right Reserved.