ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Ozzy Osbourne - No More Tears 1991

Rough Silk - Beyond the Sundown 1998

Jason Becker - The Raspberry Jams 1999

Mortiis - The Stargate 1999

Jag Panzer - Casting the Stones 2004

Doro - Raise Your Fist 2012

Manowar - The Lord of Steel 2012

Mob Rules - Cannibal Nation 2012

Paragon - Force of Destruction 2012

Bonfire – Legends 2018

Sacral Rage - Beyond Celestial Echoes 2018

Soulfly – Ritual 2018

Copyright 2021. All Right Reserved.