ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Ozzy Osbourne - Blizzard of Ozz 1980

Icon - Night of the Crime 1985

Alcatrazz - Dangerous Games 1986

Anthrax - State of Euphoria 1988

Primordial – Imrama 1995

Yngwie J. Malmsteen – Inspiration 1996

Rotting Christ - Sanctus Diavolos 2004

Saxon – Lionheart 2004

Seven Witches - Year of the Witch 2004

Silent Force - Worlds Apart 2004

Vader - The Beast 2004

Daylight Misery - The Great Absence 2013

Onslaught – VI 2013

Blackslash - Sinister Lightning 2015

Iron Mask – Diabolica 2016

As I Lay Dying - Shaped by Fire 2019

Kobra and the Lotus – Evolution 2019

Michael Schenker Fest – Revelation 2019

Copyright 2023. All Right Reserved.