ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Blizard - Kamikaze Killers - My Tears Evaporate 1984

Victory - Hungry Hearts 1987

Action! – Interaction 1988

Loudness - Heavy Metal Hippies 1994

Vortex – Enemies 2010

Astaroth - The End of Silence 2012

Flotsam and Jetsam - Ugly Noise 2012

Great Master – Serenissima 2012

Vessel – Introspective 2012

Evertale - Of Dragons and Elves 2013

Gaia Epicus - Alpha & Omega 2018

Copyright 2023. All Right Reserved.