ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Bolt Thrower - ...for Victory 1994

Metallica - Garage Inc. 1998

Luca Turilli - King of the Nordic Twilight 1999

Belphegor - Lucifer Incestus 2003

Dark Moor - Dark Moor 2003

Solstice - To Dust 2009

Dark Moor - Ancestral Romance 2010

Axemaster - Crawling Chaos 2017

Starblind - Never Seen Again 2017

Copyright 2022. All Right Reserved.