ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Psychotic Waltz - A Social Grace 1990

Hexx - Morbid Reality 1991

Tyr – Tyr 2001

ShadowKeep - A Chaos Theory 2002

Zandelle - Twilight on Humanity 2002

Bewitched - Dragonflight  2007

Manowar - Battle Hymns MMXI 2010

Artillery - Legions 2013

Copyright 2024. All Right Reserved.