ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Scorpions - Love at First Sting 1984

Hallows Eve – Monument 1988

Sadus - A Vision of Misery 1992

Xentrix – Kin 1992

Asphyx - On the Wings of Inferno 2000

Immortal - Damned in Black 2000

Seven Witches - City of Lost Souls 2000

Evergrey - Monday Morning Apocalypse 2006

Venom - Metal Black 2006

Machine Head - The Blackening 2007

White Skull - Forever Fight 2009

Nightwish - Endless Forms Most Beautiful 2015

Intense - Songs of a Broken Future 2020

Copyright 2022. All Right Reserved.