ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Skid Row - Subhuman Race 1995

Marduk - Nightwing 1998

Supreme Majesty - Elements of Creation 2005

Seventh Avenue – Terium 2008

Shannon - Angel in Disguise 2008

Evil Survives – Powerkiller 2010

Amon Amarth - Surtur Rising 2011

Cavalera Conspiracy - Blunt Force Trauma 2011

Vicious Rumors - Razorback Killers 2011

Crystal Tears – Hellmade 2014

Dynazty - Renatus 2014

Gamma Ray - Empire of the Undead 2014

Lady Beast - Lady Beast II 2015

Copyright 2022. All Right Reserved.