ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Bitch - The Bitch Is Back 1987

Riot - The Privilege of Power 1990

Samael - Ceremony of Opposites 1994

Stratovarius – Infinite 2000

Belphegor - Goatreich – Fleshcult 2005

Dark Moor - Beyond the Sea 2005

Ivanhoe - Walk in Mindfields 2005

Judas Priest - Angel of Retribution 2005

Phantom Lord - Imperial Fall 2005

Soilwork - Stabbing the Drama 2005

X-Piral - Poison Eyes 2005

Jag Panzer - The Scourge of the Light 2011

Leviathan - At Long Last, Progress Stopped to Follow 2011

Christian Mistress – Possession 2012

Corrosion of Conformity - Corrosion of Conformity 2012

Axxis - Kingdom of the Night II 2014

Iron Savior - Rise of the Hero 2014

Sparta - Welcome to Hell 2014

Evil Invaders - Pulses of Pleasure 2015

Lux Perpetua - The Curse of the Iron King 2017

Stallion - Slaves of Time 2020

T.A.N.K - Ideals Will Remain 2020

Thor – Rising 2020

Copyright 2022. All Right Reserved.