ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Scorpions – Blackout 1982

Andi Deris and The Bad Bankers - Come In from the Rain 1997

Amorphis – Tuonela 1999

Seven Witches - Second War in Heaven 1999

Edenbridge – Arcana 2001

Anvil - Back to Basics 2004

In Flames - Soundtrack to Your Escape 2004

Mayhem – Chimera 2004

Metalium - As One - Chapter Four 2004

U.D.O. – Thunderball 2004

James LaBrie - Elements of Persuasion 2005

Raven - Walk Through Fire 2010

Avantasia - The Mystery of Time (A Rock Epic) 2013

Hell Fire – Mania 2019

Lance King – ReProgram 2019

Nightrage - Wolf to Man 2019

Skanners – Temptation 2019

Yngwie Malmsteen - Blue Lightning 2019

Copyright 2022. All Right Reserved.