ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΉ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 26/05/20

PLAYLIST:
Savage Master - Flyer in the Night
Hysteria - Graveyard
Wolf - Shoot To Kill
Intense - Head Above Water
Coltre - Lambs To The Slaughter
Apolium - Fields of Silence
Power Theory - Albion
Enforcer - From Beyond
Eregion - Hands of Aesir
Ironsword - Servants of Steel
Mindless Sinner - Rewind The Future
Hell Riders - Soldier of Steel
Nightrider - Knightmare
Mysterizer - Invisible Enemy
Lethal Steel - City Of Sin
Runemaster - The Hidden Force
Noble Beast - Iron Clad Angels
Noble Beast - Master of Depravity
Noble Beast - Nothing to Repent
Noble Beast - Behold the Face of your Enemy
Noble Beast - The Dragon Reborn
Tad Morose - In The Shadows
Grand Magus - Dominator
Tyr - Illusion
Zadok - Almighty Sea
Ruthless Steel - Die In The Night
Wicked Rich - Method To The Madness

Copyright 2022. All Right Reserved.