ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 02/11/21

PLAYLIST:
Enforcer - Nightmares
Viper - Sign Of The Night
Traveler - Starbreaker
Saxon - Carpe Diem (Seize The Day)
Loudness - Like Hell 
CrossFire - Scream And Shout 
Heaven's Gate - Gate of Heaven 
Chroming Rose - Heroes Of The Modern World 
Helloween - Dr Stein 
Iron Maiden - Bring Your Daughter To The Slaughter 
Judas Priest - Living After Midnight 
Rainbow - Since You Been Gone 
Accept - Living For Tonite 
Traitor - Shot Down 
Anvil - Free As The Wind 
Raven - Take It Away 
Frenzy - Thanx for Nothing 
Stash - Born to Run 
Icon - Rock My Radio 
Jade - If You're Man Enough 
Sergeant - Connection 
Street Fighter - Crazy
Picture - Battlecruiser 
Reincarnate - Take It Or Leave It 
Split Heaven - Electric Spell 
Gamma Ray - Razorblade Sigh 
Salvage - No Time To Loose 
Warrior Path - Beast Of Hate 
Europica - This Land 
Michael Schinkel's Eternal Flame - Hungarian Dance #5 
Draconicon - Edge of Power 
Axia - Never Ending Love 
Talon - Sunrise 
Virgin Steele - Chains Of Fire 
DIO - Egypt (The Chains Are On)
Titan Force - Chase Your Dreams
Sacred Rite - I've Seen The Wizard 
Stampede - Shoot Out The Lights 

Copyright 2023. All Right Reserved.