ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 06/10/16

PLAYLIST:
Flyer - Always (5:08)
Masterplan - The Dark Road (6:22)
Stryper - King Of Kings (4:13)
Nightqueen - For Queen And Metal (5:47)
Night Viper - Night Viper (3:28)
Night - Fire and Steel (3:32)
Space Vacation - More Is More (4:23)
Hiroshima - Soldier Of The World (4:58)
Gary Moore - Hiroshima (4:30)
Heir Apparent - Crossing The Border (3:11)
Queensryche - Child Of Fire (4:30)
Savatage - Power Of The Night (4:06)
Death SS - Kings Of Evil (4:07)
Death SS - Where Have You Gone? (3:32)
Artillery - By Inheritance (5:43)
Suicidal Angels - Front Gate (4:13)
Slayer - Dead Skin Mask (5:13)
Kreator - Renewal (4:35)
Overkill - Elimination (4:34)
Rawkus - Bourbon Breath (3:53)
Exodus - Brain Dead (4:16)
Tank - Kill (7:59)
Christian Mistress - Open Road (4:40)
Motorhead - Too Late Too Late (3:27)
Angel Sword - Break the Chains (4:27)
Judas Priest - Island Of Domination (4:24)
Black Sabbath - Faires Wear Boots-mw (6:13)
Mercyful Fate - Into The Coven (5:11)
Krokus - Fire (6:02)
Evenstorm - Metal To Metal (5:30)

 

Copyright 2024. All Right Reserved.