ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 22/09/17

PLAYLIST:
Stainless Steel - Stainless Steel (4:27)
Night Demon - Night Demon (3:41)
Argus (UK) - Holocaust (3:27)
Argus (US) - Lady Killer (3:28)
Assault - Thunder Road (3:53)
Judas Priest - Running Wild (2:57)
Lizzy Borden - Kiss Of Death (2:21)
Omen - Destiny (3:21)
Pretty Maids - Back To Back (3:34)
Jack Starr's Burning Starr - Hero (4:22)
High Spirits - Down the Endless Road (3:29)
Iron Maiden - The Wicker Man (4:30)
Sanhedrin - Riding On The Dawn (4:00)
Warlord - Penny For A Poor Man (3:54)
Gothic Knights - Demon Eyes (4:14)
Hammerfall - Bloodbound (3:45)
Bloodbound - Bounded By Blood (4:07)
Accept - Princess Of The Dawn (6:15)
Night - Keep the Fire Burning (6:10)
Celtic Legacy - Afterworld (5:57)
Majesty - Children Of The Dark (5:48)
Grave Digger - Young And Dangerous (4:33)
Grave Digger - Baphomet (4:12)
Halford - One Will (3:40)
Blackslash - Edge Of The World (5:53)
Innerforce - All Lies (3:56)
Dragon Steel - Glorious (3:48)
Razorwyre - Another Dimension Of Hell (5:03)
Razorwyre - Nightblade (4:42)
Razorwyre - Knights Of Fire (3:23)
Dealer - Better Things To Do (4:19)
Divine Weep - Day Of Revenge (5:13)
Crystal Eyes - Highland Revenge (5:01)
Wardrum - Let The Flames Grow (4:28)
Kissin' Dynamite - Highlight Zone (3:55)
Gamma Ray - Razorblade Sigh (5:00)
Holy Mother - Live To Die (3:51)

Copyright 2024. All Right Reserved.