ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 25/02/20

PLAYLIST:
Motley Crue - Use it or Lose it
Twisted Sister - You Can't Stop Rock N Roll
Tyran Pace - Night Of The Wolves
Accept - Breaker
Angel Witch - Death from Andromeda
Fates Prophecy - Last Prayer
Diamond Head - Sweet And Innocent
Graven Image - No Rest
Inherent Sin - It's Never Too Late
Iron Maiden - Deja-Vu
Jaguar - Axe Crazy
Axe Crazy - Sabretooth Tiger
Headbanger - Barracuda
Leather Synn - Face to Face
Biff Byford - Pedal to the Metal
Biff Byford - Worlds Collide
Biff Byford - Scarborough Fair
Intense - Songs Of A Broken Future
Intense - Head Above Water 
Intense - End Of Days 
Nightfear - Nuclear Winter
Nightfear - The Stranger
Nightfear - The Evil in You
Turbonegro - All My Friends Are Dead
Knightmare - Walk Through The Fire
Midnight Priest - When Midnight Comes

Copyright 2022. All Right Reserved.