ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 28/12/21

PLAYLIST:
Riot V - Victory
Night - Fire and Steel
Hellrock - Blood Red Line
Hellrock - The Wanderer
Hellrock - This Is Metal
Hellrock - Operation Citadel
Thunder And Lightning - A Nation Of Fools
Thunder And Lightning - The Devil's Wife
Thunder And Lightning - R.A.E.F.
Edu Falaschi - Crosses
Edu Falaschi - Fire With Fire
Shuulak - Hunter's Moon
Shuulak - The Meek
Shuulak - Unholy Fire
Balance Of Power - Walking On Top Of The World
Royal Hunt - Intervention
Spell - The Veil
Tension - Hellflight
Hex Crow - The Ritual
Knight & Gallow - Stormbringer's Call
Ironbound - The Lightbringer
Ironbound - Smoke And Mirrors
Tentation - La chute des titans
Tentation - L'Exode
Heavy Sentence - Cold Reins
Heavy Sentence - Age of Fire
Heavy Sentence - Heavy Sentence
Skeleton - The Orderly
Skeleton - Magnum Opus
Skeleton - No Negotiations
Chemikilled - The Offering
Chemikilled - The Raven
Chemikilled - Darkest Hour
Chemikilled - Taste The Blade

Copyright 2024. All Right Reserved.