ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ NWOTHM ΙΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 21/02/23

ΑΦΙΕΡΩΜΑ NWOTHM ΜΕΡΟΣ B'
PLAYLIST:
ADS - Night's Wolf
Aerodyne - Children of the Sun
Aeroscreamer - Materia
Against Evil - Sword of Power
Agincourt - Queen Of The Night
Air Raid - Raiders Of Hell
Alpha Tiger - Beneath The Surface
Ammo - Into Death
Amulet - Bloody Night
Ancient Empire - Wings Of Steel
Ancillotti - Burn, Witch, Burn
Angel Blade - Blast From The Past
Angel Martyr - The Legion of the Black Angels
Angelic Forces - Against
Animalize - Saturday Night Witchcraft
Antioch - Thunder In Hell
Apolium - Battle formation
ArkenFire - Warlord
Arkham Witch - Metal Queen
Armoured Knight - Armoured Knights
Ascalon - Steel Nights
Asomvel - End Of The Line
Assassin's Blade - Call of the Watch
Atlantean Kodex - He Who Walks Behind The Years
Atlantis - Dreaming City
Attic - Join The Coven
Attick Demons - The Ideal
Axe Battler - Killers Of The Night
Axe Steeler - Beyond the Stars
Axevyper - Stygianuclear War

Για όσους δεν άκουσαν το πρώτο μέρος του αφιερώματος στο NWOTHM...

Copyright 2023. All Right Reserved.