ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 01/04/22

PLAYLIST:
Whitesnake - Standing In The Shadow 
Whitesnake - Fool For Your Loving 
Whitesnake - Crying In The Rain 
Whitesnake - Love Ain't No Stranger 
Whitesnake - Still Of The Night 
Whitesnake - Give Me All Your Love 
Whitesnake - Wings Of The Storm 
Kingdom Come - Shout It Out 
Lion - Hard And Heavy 
Lizzy Borden - American Metal
Maniac - Evil 
Acis - Lawbreaker 
Area - Twilight 
ATC - Bursting Out 
Banshee - All Alone
Banshee - I Am The Light 
Blacksmith - Gipsy Queen 
Blacksmith - Take me Home
Blacksmith - I Don't Know
Brainfever - Memories Of Tomorrow 
Chastain - Voice Of The Cult 
Crush - Unborn 
David Rock Feinstein - Evil In Me
Fury - Lost In Space 
Gothic Fate - Black Knight 
Ten - Thunder In heaven 
Judas Priest - Nostradamus 
Halford - Silent Scream 
Savatage - Turns to Me 
Heir Apparent - We The People 
James Byrd's Atlantis Rising - Driven By Desire 
Fifth Angel - Fade To Flames 
Hittman - Destroy All Humans 
Medusa's Child - I'm Still Here 
 

Copyright 2024. All Right Reserved.