ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 05/02/21

PLAYLIST:
Black Sabbath - Die Young
Rainbow - Light In The Black
DIO - Night People
Burning Starr - Light In The Dark
Blaspheme - Seul
Iron Maiden - Prowler
Omen - Death Rider
Liege Lord - Rage Of Angels
Manowar - Revelation (Death's Angel)
WASP - I'm Alive
Twisted Sister - Love Is For Suckers
Poison Dollys - Love Is For Suckers
Stryper - The Rock That Makes Me Roll
Saxon - Battle Cry
Accept - Feelings
Riot - Hard Lovin` Man
Judas Priest - Don't Go
Lizzy Borden - Don't Touch Me There
Picture - Diamond Dreamer
Renegade - Lonely Road
Resless - The Power
M-16 - Much Too Young For Me
MSG - Looking For Love
Tokyo Blade - Sunrise In Tokyo
Q5 - Let Go

Copyright 2023. All Right Reserved.