ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 05/05/23

 

PLAYLIST:
Chastain - The Voice of the Cult
Hellion - Backstabber
Bitch - Leatherbound
Blacklace - Action Pact
Mad Max - Love Loaded
Stormchild - Rockin Steady
Venator - Paradiser
Virtue - We Stand to Fight
Zion - Kick in the Gates
Icon - Running Under Fire
Y&T - Squeeze
Anvil - Jackhammer
Judas Priest - You've Got Another Thing Comin'
Judas Priest - You Don't Have To Be Old To Be Wise
Kiss - King Of The Mountain
Ozzy - Bark At The Moon
Lizzy Borden - Warfare
Iron Maiden - Sanctuary
Black Sabbath - The Mob Rules
Heaven's Gate - Tyrants
Marshall Law - Under The Hammer
Malice - Godz Of Thunder
Tokyo Blade - Break Out
Traxter - Holy Rockin'
Mat Sinner - Tear Down The Wall

Copyright 2024. All Right Reserved.