ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 15/07/22

PLAYLIST:
Sacred Blade - The Alien
Death Dealer - Cross My Way
Trouble - The Last Judgement
Sceptre - Taken By Force
Zoetrope - Speed Zone
War Cry - Forbidden Evil
Abattoir - Screams From The Grave
Witchslayer - I Don't Want To Die
Lizzy Borden - Rod Of Iron
August Redmoon - Fear No Evil
Thrust - Destructer
Medieval - Medieval
Omen - Torture Me
Voivod - Condemned To The Gallows
Attacker - (Call On) Attacker
Future Tense - Nightmare
Overkill - Death Rider
Fates Warning - Soldier Boy
Metal Church - The Brave
Lethyl Synn - Destroyer
Final Warning - The Warrior
Hellhammer - Crucifixion
Mace - Marching Saphroyites
Jesters Of Destiny - End Of Time
Possessed - Swing Of The Axe
Nasty Savage - XXX
Steel Assassin - The Executioner
Mayhem - Tear Down The Walls
Hades - Easy Way Out
Hallow's Eve - Metal Merchants
Hirax - Bombs Of Death
Pathfinder - Fountain Keeper
Dark Angel - Welcome To The Slaughterhouse
The Obsessed - Concrete Cancer 
Martyr - En Masse (Stand Or Die) 
Allied Forces - Quasimodo 

Copyright 2023. All Right Reserved.