ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 29/10/21

PLAYLIST:
Q5 - Lonely Lady
Palass - Queen Of The World
Black Rose - Queen Of The Night
Portrait - When we rock
Ragenheart - The Amulet
Malmsteen - You Don't Remember
Tropa De Shock - The Circle Of Spells
Tropa De Shock - The Rising Of The Witch
Existance - Highgate Vampire 
Existance - Preacher Of Insanity 
Existance - Gwendoline 
The Sonic Overlords - Past the End of Time (feat. Tony Martin)
The Sonic Overlords - Utopia 
The Sonic Overlords - Sands of Time 
The Sonic Overlords - Eternal Heroes (Last Days of Babylon)
Enforcer - At the End of the Rainbow 
Split Heaven - Hellion's Night 
Split Heaven - Electric Spell 
Split Heaven - Back from Purgatory 
Michael Schinkel's Eternal Flame - Stay in the Middle of the Night
Michael Schinkel's Eternal Flame - I'm Gonna Miss You Tonight 
Stoned Age - Breaking The Walls 
Stoned Age - World Of Ice 
Stoned Age - It's Not Too Late 
Bible Black - She's Gone 
The Grandmaster - Song of Hope 
The Grandmaster - Lunar Water 
The Grandmaster - Dead Bond 
Conception - Roll The Fire 

Copyright 2024. All Right Reserved.