ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 01/03/22

PLAYLIST:
Savage Master - Ready to Sin
Judas Priest - Rapid Fire
Krokus - Axx Attack
Motorhead - Overkill
UDO - We Will Rock You
Noisehunter - Federal Republic Of Metal
Gravestone - Back To Attack
Grim Reaper - Dead On Arrival
Hittman - Dead On Arrival
Iron Fate - Killer Instinct
KK's Priest - Return of the Sentinel
Iced Earth - The Reckoning (Don't Tread On Me)
Megadeth - Back In The Day
Iron Kingdom - Sign of the Gods
Skull Fist - Heavier Than Metal
Thunderor - Dangerous Times
Doublegeddon - NecroRomancer
Doublegeddon - Revenge of the Vampire
Doublegeddon - On the Wings of a Dinosaur
Doublegeddon - The Human Experiment
Doublegeddon - The Nuclear Winter
Absolva - Fire in the Sky
Absolva - Demon Tormentor
Absolva - Historic Year
Absolva - Man for All Seasons
Hammerfall - Venerate Me
Hammerfall - Hammer Of Dawn
Hammerfall - Brotherhood
Hammerfall - State Of The W.I.L.D.
Sonic Haven - Striking Back
Space Vacation - More Is More

Copyright 2023. All Right Reserved.