ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ THIS IS HEAVY METAL ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 02-02-21

PLAYLIST:
Agent Steel - Never Surrender
Helstar - Benediction
Jag Panzer - The Watching
Vicious Rumors - Dust to Dust
Zions Abyss - Running Out Of Time
Vatican - Die A Heart Attack
Unblessed - Demon Of The Past
Stygian Shore - Stygian Metal
Sorcerer - Bloodline
Sacred Few - Wildlife
Warrior - Fight Or Fall
Armored Saint - On The Way
Aerian Rage - Victory
Apolium - Fields of Silence
Riot City - 329
Sacred Outcry - Legion Of The Fallen
Skelator - Cast Iron
Primal Fear - Sign Of Fear
Stud - Demon's Gate
Stratovarius - Millennium
Firewind - All My Life
Judas Priest - Spectre
Steelclad - Hellraisers
Starblind - Demon Rider
Gaskin - Only The Brave
Hammeron - Endless Nights

Copyright 2023. All Right Reserved.