ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 05/07/22

PLAYLIST:
WASP - Tormentor
Twisted Sister - Ride To Live Live To Ride
Malice - Sinister Double
Assassin - Wild N Crazy
Attache - Look At The Madman
Coltre - Fight
Crimson Fire - Fire Below
Fifth Angel - Seven Hours
Ghost - Lady Nite
Millennium - Magic Mirror
Virtue - High Treason
Hardware - Queen Of Visions
Hardware - Stage Warrior
Halifax - Knights of Fury
Heidt - The Black Knight
Jack Starr's Burning Starr - Hero
Knightmare - Wolves Of Retribution
Motley Crue - Louder Than Hell
Manowar - Blow Your Speakers
Keel - Rock'N'Roll Outlaw
W.A.S.P. - Show No Mercy
Megadeth - These Boots
Satan - Kiss Of Death
Sabbat - Kiss Of Death
Sabbat - Behind The Crooked Cross
Skyclad - Our Dying Island

Copyright 2023. All Right Reserved.