ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 16/11/21

PLAYLIST:
Tank - That's What Dreams Are Made Of
Thor - Thunder On The Tundra
Iron Maiden - Judas Be My Guide
Shadowland - The Necromancer's Castle
Shadowland - Rising Tide
Skelator - Stronger than Steel
Creatures - Dressed To Die
Creatures - A Knife Into My Heart
Creatures - Satan's Finest
Creatures - Children Of The Moon
Fortress - Children of the Night
Fortress - Lost Forever
Fortress - Red Light Runner
Fortress - Witchcraft
Fortress - Peace In Hell
Fortress - Midnight Dream
Steel Rath - Cursed
Steel Rath - Terror is Reallity
Steel Rath - You Die Stay Dead
Steel Rath - Rise
Mortal Soil - Forever In Absence
Mortal Soil - Sanctuary Of Death
Mortal Soil - Devils In My Head
Mortal Soil - Evil Strikes At Midnight
Sintage - The Sign
Sintage - Burning up the Night
Sintage - Street Law
Sintage - Rock City
Sintage - Nightcrime
Titan Killer - Lethal Strike
Titan Killer - Infuse
Incursion - II Warrior Of Destruction
Incursion - V Kingdom Of The Dead
Leviathan Project - Edge Of Time
Leviathan Project - Death Angel
Starlight Ritual - One For The Road
Starlight Ritual - Lunar Rotation
Starlight Ritual - Marauders 
Nightstryke - Children Of The Stars
Nightwolff - Call Of The Wild

Copyright 2023. All Right Reserved.