ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 17/05/22

PLAYLIST:

Stryper - Caught In The Middle
Barren Cross - A Face In The Dark
Barren Cross - No Time To Run
Barren Cross - Imaginary Music
Bloodgood - Out Of The Darkness
Bloodgood - Killing The Beast
Bride - Silence Is Madness
Bride - Evil Dreams
Leviticus - I Shall Conquer
Leviticus - The Winner
Recon - Lost Soldier
Mass - Staying Alive
Philadelphia - Decision Time
Thunderchild - The King
Thunderchild - God Of The Light
Thunderchild - Runnin After You
Thunderchild - Death For The Wicked
Trinity - Far Away from You
Trinity - Soldiers of Freedom
Watchmen - Fear No Evil
Watchmen - Breakin' The Chains
Watchmen - Set Free
Mercy Rule - Cecilia
Mercy Rule - Black And White
Mercy Rule - Stand Up On The Rock
Eternal Ryte - The Killer
Eternal Ryte - No More Lies
Eternal Ryte - Surrender
Havoc - Fear
Havoc - Hey You
C-Force - More Than A Dream

Copyright 2023. All Right Reserved.