ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 18/01/22

PLAYLIST:
Manowar - Kings Of Metal
Manowar - King Of Kings
Virgin Steele - The Burning Of Rome
Twisted Sister - You Can't Stop Rock N Roll
The Rods - Power Lover
Riot - Swords And Tequila
Iron Maiden - Twilight Zone
Saxon - Fire In The Sky
Anvil - Heatsink
Assault - Thunder Road
Judas Priest - Thunder Road
Obsession - Panic In The Streets
Kraze - Watch You Burn
Le Griffe - Fast Bikes
Madison - Lay Down Your Arms
Marseille - Open Fire
Zenith - Nightmare
Tiger Bay - Death Row
Tank - Honour And Blood
Suicidal Tendencies - Possessed To Skate
Motorhead - The Watcher
Metallica - Seek And Destroy
Tokyo Blade - Sunrise In Tokyo

Copyright 2024. All Right Reserved.