ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 20/09/22

PLAYLIST:
Angel Witch - White Witch
Sortilege - Blade Killer
Blade Killer - Let Go
Sumerlands - Death To Mercy
Sumerlands - Twilight Points The Way
Kaine - New Age Martyr
Kaine - After Extinction
Kaine - Protesting For Profit
Whirlwind - Gallows Tithe
Whirlwind - The Call
Whirlwind - Immortal Heroes
Whirlwind - Echoes of Time
Veritates - Evil
Veritates - For My Thoughts
Iced Earth - Attila
Beyond Fallen - Hatecrown
Judas Priest - Painkiller
Judas Priest - Night Crawler
Judas Priest - Between The Hammer And Anvil
Highway Killer - Metalfighters
Hellhound - Mr. Heavy Metal
Loudness - Like Hell
John Norum - Eternal Flame
John Norum - Love Is Meant To Last Forever
Europe - The King Will Return
Mystery - Fatal Passion
Heart Attack - End Of The Line
Heart Attack - Warrior's Return
Heart Attack - Immortal

Copyright 2023. All Right Reserved.