ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 26/04/22

PLAYLIST:
Alien Force - The Hunter's Thrill
Armageddon - Sunrise
Seance - Armageddon
Seance - Screaming Eagles
Chyld - Ye Morlok
Obsession - High Treason
AIIZ - Ringside Seat
Tilt - Watching The Skies
Syrus - Fortune And Fame
Scarblade - Escape
Scorpions - No One Like You
Accept - Living For Tonite
Pretty Maids - Cold Killer
Twilight Project - Into The Fire
Rayze - All A Game
Vanguard - H.M. paradise
Virtue - High Treason
Ivory Tiger - Stand Up (Watch Out)
Hellion - Run For Your Life
Viper - Nightmares
Mindless Sinner - Rewind The Future
Toledo Steel - Alcatraz
Skull Fist - For The Last Time
Persuader - The Return
Walrus - Eternal Silence
Wardrum - Rise

Copyright 2022. All Right Reserved.