ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 26/07/22

PLAYLIST:
Judas Priest - Some Heads Are Gonna Roll
Ozzy Osbourne - Rock 'n' Roll Rebel
Racer X - Lady Killer
Keel - Reach Out And Rock Somebody
Dokken - Into The Fire
Skull Fist - Long Live the Fist
Velocity - The Hunter And The Prey
Bastyon - Firedancer
Devil's Night - Break The Devil's Grip
Devil's Night - Midnight Eyes
Devil's Night - Rites Of The Night
Devil's Night - Evil
Drifter - Secondhand Lady
Knight & Gallow - Blood Of Wolves
Knight & Gallow - Godless
Knight & Gallow - Stormbringer's Call
Knight & Gallow - Lord Of The Sword
Blackslash - No Steel No Future
Blackslash - The Power
Zoser Mez - Another Time
Zoser Mez - Desecration Of Souls (Mercyful Fate cover)

Copyright 2024. All Right Reserved.