ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 27/09/22

PLAYLIST:
Stud - Lovers in the Night
Whitesnake - Give Me All Your Love
Virgin Steele - Don't Say Goodbye Tonight
Shok Paris - Tokyo Rose
Repression - Nightrider
Nightrider - Hard Living
Domain - Harden My Heart
Heart Attack - End Of The Line
Stratovarius - Before The Fall
Stratovarius - Demand
Stratovarius - Glory Days
Silent Knight - Into Oblivion
Silent Knight - Blood in the Water
Silent Knight - Create a New World
Incursion - Running Out
Incursion - Hang 'em High
Incursion - Blinding Force
Steel Arctus - God Of Fire
Steel Arctus - Midnight Priest
Steel Arctus - Flames of Hades
Knight's Oath - Armageddon
Knight's Oath - Don't Wait (For My Sword to Shine)
Knight's Oath - For Our Lord
Knight's Oath - Ride Close To The Light
Knight's Oath - The Dragon
Pagan Altar - Night Rider
Predator - Hold The Reins
Predator - Lost Control
Predator - Mirror Mirror
Predator - Scream Dream
Sweet Savage - Killing Time
Agent Steel - Agents Of Steel
Pretty Maids - Back To Back
Artillery - Face Of Fear

Copyright 2022. All Right Reserved.