ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ "THIS IS HEAVY METAL" ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 15/09/22

PLAYLIST:
Queensryche - Behind The Walls
Queensrche - Chemical Youth (We Are Rebellion)
Breaking Silence - My Way
Voice - The Prediction
Tad Morose - A Trail Of Sins
Whirlwind - Gallows Tithe
Sumerlands - Dreamkiller
Sumerlands - Edge of the Knife
Sumerlands - Force of a Storm
Sword - (I Am) In Kommand
Leatherwolf - Hit The Dirt
Leatherwolf - The Henchman
Stryper - Transgressor
Diamond Chazer - Lightning
Metalian - Motorhorse
Thunderspell - Power, Blood and Glory
Fifth Angel - This Is War
Q5 - Unrequited (A Woman of Darkness and Steel)
Traveler - Speed Queen
Manowar - The Dawn of Battle
Messiah's Kiss - Hell Or Victory
Mindless Sinner - Step Into The Fire
Jack Starr's Burning Starr - Souls Of The Innocent

Copyright 2024. All Right Reserved.