ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "THIS IS HEAVY METAL" 08-03-24, 12-03-24, 15-03-24, 19-03-24

PLAYLIST:
Helloween - Judas
Stratovarius - Legions
Edguy - Fallen Angels
Scanner - The Challenge
Riot - Fight Fight Fight
Savaged - Running for your Love (Tonight)
Savaged - I Will Fight
Savaged - Knights of Metal
Razor Attack - Razor of Steel
Razor Attack - Armageddon
Blood Opera - Don't Go Out Tonight
Blood Opera - Fight To Survive
Savage Oath - Wings of Vengeance
Savage Oath - Blood for the King
Metal Jacket - The Path To Victory
Metal Jacket - Waves
Metal Jacket - Leaving This World Behind
Natthammer - Still Alive
Natthammer - Steel Warrior
Natthammer - Evil Nightmare
Natthammer - Guardian of Light
Ironbound - Holy Sinners
Ironbound - The Destroyer of Worlds
Ironbound - The Healer of Souls
Skyraid - Eyes of an Angel
Toxikull - They Are Falling
Toxikull - Night Shadows
Wicked Side - Heavy Metal
Annihilator - Heavy Metal Maniac
Wizard Death - I Am the Night
Riot City - Return of the Force
Traveler - Starbreaker

Air Raid - Soldiers Of The Dark
Absolva - Warrior Soldier
Hell Riders - Soldier of Steel
Medieval Steel - Soldier Of Fortune
May Linn - Soldier
Hiroshima - Soldier Of The World
Riot - Soldier
Trinity - Soldiers of Freedom
Nightcrawler - Soldier In Time
Recon - Lost Soldier
Sanctuary - Soldiers Of Steel
Anthrax - Soldiers Of Metal
Enchanter - Tomb of the Unknown Soldier
Stunner - Soldier of Death
Valkily - Destiny of Soldier
SkyEye - Soldiers of Light
Facing Fear - Tragedy / The Lonely Soldier
Emblem - Soldiers of Steel
Judas Priest - Vicious Circle
Judas Priest - Escape From Reality
Sorcerer - Thy Kingdom Will Come
Grand Magus - Fight
The Ecclesia - Ereptor Verae Fidei
Atlantean Kodex - He Who Walks Behind The Years (The Place Of Sounding Drums)
Manowar - Spirit Horse Of The Cherokee
Venom - Manitou
Bathory - Gods Of Thunder Of Wind And Of Rain
Helloween - Victim Of Fate
Not Fragile - Cheltenham
Nightmare - Lord Of The Sky
Power Unit - Time Chaser
Rage - End Of All Days
Satan's Fall - They Come Alive
Viral - Mephorius
Diamond Falcon - Gates Of Hell

PLAYLIST:
Tank - The War Drags Ever On
Battleaxe - Chopper Attack
Rogue Male - Crazy Motorcycle
Exciter - I Am The Beast
Deliverance - A Space Called You
Hero - I Surrender
Barren Cross - Deadlock
Neon Cross - Son of God
Vision - Runaway
Soldier - Borderline
Ransom - Sin Killer
Emerald - Traitor
Recon - Light the Fire
Hellion - The Hand
V.V.S.I. - Last In Line
Assassin - All Your Love
Syren - Danger
Love Hunter - Destiny
1313 - Silent Hero
Powerage - She's a Mover
Sacred Steel - Breaking You Down
Arch Angel - More than Once
Stagefright - Stagerockin' Man
No Request - Shadows Of The Future
Morgan Le Fay - Killer Without A Face
Torch - Watchers Of The Night
Gotham City - The Beast Will Burn
Mercy - Heavy Metal Warriors
Mindless Sinner - Broken Freedom
Blackbird - Rise
Attention - Misery
Mighty Light - He's Alive
Blizzard - Fading Away
Hazy - King of the Universe

PLAYLIST:
Accept - Feelings
Scorpions - Dynamite
M.S.G. - Looking For Love
Whitesnake - The Time Is Right for Love
Whitesnake - Give Me All Your Love
Blackfoot - Send Me An Angel
Uriah Heep - Too Scared To Run
Uriah Heep - Choices
Manowar - Swords In The Wind
Ozzy - S.A.T.O
Ozzy - Mr Crowley
DIO - Evil Eyes
Judas Priest - Riding on the Wind
Judas Priest - Panic Attack
Judas Priest - The Serpent and the King
Judas Priest - Invincible Shield
Judas Priest - As God is my Witness
Judas Priest - Sons of Thunder
Judas Priest - Vicious Circle
Judas Priest - Fight of Your Life
Judas Priest - Escape From Reality
Judas Priest - Gates of Hell
Judas Priest - The Lodger
Thriller - Spikes and Leather
Razor Attack - Razor of Steel
Razor Attack - High and Mighty
Razor Attack - Armageddon
Espionage - High Riser
Flight Charm - Flash Light
Hawk - Rules The Night
Valhalla - In Her Eyes
Forgotten Realm - Forgotten Realm

Copyright 2024. All Right Reserved.