ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "THIS IS HEAVY METAL" 14/02/23 ΚΑΙ 17/02/23

ΑΦΙΕΡΩΜΑ NWOTHM ΜΕΡΟΣ Α'

PLAYLIST:
Cauldron - Summoned To Succumb
Mausoleum Gate - Mausoleum Gate
Steelwing - Lunacy Rising
Axxion - Wild Racer
Night - Fire and Steel
Skull Fist - Commanding The Night
Stallion - Canadian Steele
Midnight Priest - Eyes in the Dark
Hitten - Demons
Ambush - Desecrator
Striker - All For One
Midnight Malice - Proving Grounds
Night Demon - Night Demon
Visigoth - Final Spell
Fire Strike - Our Shout Is Heavy Metal
Angel Sword - Midnight Survivor
Space Vacation - Witch Wizard
White Wizzard - 40 Deuces
Widow - Hold of the Night
Accelerator - Accelerator
Demolition Train - Metal Mayhem
Armour - Hellfire
Hell Fire - On The Loose
Blizzen - Peace Is For The Weak
Traveler - Speed Queen
Speed Queen - Kids of Rock 'N Roll
Iron Curtain - Scream & Shout

PLAYLIST:
Iron Maiden - Two Minutes To Midnight
Sinner - Rattlesnake
Accept - Flash Rockin' Man
Riot - Swords And Tequila
Judas Priest - Rapid Fire
Motorhead - Ace Of Spades
Satan - Kiss Of Death
Savatage - Scream Murder
Mercyful Fate - The Oath
Running Wild - Gods of Iron
Slayer - Tormentor
Slayer - Metal Storm / Face The Slayer
Slayer - Crionics
Slayer - Black Magic
Exumer - Fallen Saint
Paradox - Death, Screaming and Pain
Testament - Burnt Offerings
Exciter - Swords Of Darkness
Overkill - Feel The Fire
Liege Lord - Birds Of Prey
Helstar - Suicidal Nightmare
Sanctuary - Soldiers Of Steel
Sanctuary - Battle Angels
Sanctuary - Ascension To Destiny
Sanctuary - Die For My Sins
Queensrche - The Whisper
Vicious Rumors - Digital Dictator
Metal Church - Method To Your Madness
Leatherwolf - Kill And Kill Again
Narita - Altar Of Freedom

Copyright 2024. All Right Reserved.