ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "THIS IS HEAVY METAL" 30/05/23 - 02/06/23 - 06/06/23

PLAYLIST:
King Diamond - Mansion In Sorrow
In Solitude - In the Darkness
Source - Wither
Lucifer's Hammer - Lady Dark
Satan's Hallow - Choir Of The Cursed
Sumerlands - Death To Mercy
Traitor - Have You Ever
Treasure - Women In Black
Parasite - Lonely Eagle
Judas Priest - Beyond The Realms Of Death
Ghost - Lady Nite
Courage - If Heaven Cancels Light
Tokyo Blade - If Heaven Is Hell
Loudness - Heavy Chains
Manowar - Revelation (Death's Angel)
Virgin Steele - Don't Say Goodbye Tonight
Overlorde - Keeper of the Flame
Enchanter - Thor
Liege Lord - Darktale
Dreemwich - Power Shortage
Ceres - Remnants of Battle
Century - Streets In The Dark
Great VoyageR - Earth Was Made In Hell
Chariot - Screams The Night
Beast - Fire
Valhalla - Hallowed Is the Dawn
Centurion - Centurion
Warminister - Out Of The Ashes
Heir Apparent - Screaming
Hittman - Live For Tomorrow

PLAYLIST:
Savage Master - Ready to Sin
Judas Priest - Rapid Fire
Sin Starlett - Blood In The Streets
Motley Crue - Live Wire
Riot - Fight or Fall
Enforcer - Kiss of Death
Accept - Breaker
Saxon - Bloodletter
Lizzy Borden - Flesh Eater
Satan - Key To Oblivion
Pariah - Missionary Of Mercy
Axia - Increasing Action
Chroming Rose - Power And Glory
Dorian Gray - Don't Get Me Down
Vavel - Just For Rock
Domain - Lost In The City
Edguy - Vain Glory Opera
Gamma Ray - Shine On
Stratovarius - Black Diamond
Onward - Witches Winter Eternal
Oliver Magnum - The Last Prophet
Sacred Rite - Angels Never Die
Iron Maiden - Wrathchild
Metallica - No Remorse
Motorhead - Too Late Too Late
Steel - Rock Tonite
Shock - Ritual
Veto - Riders On The Loose
Witchkiller - Riders Of Doom
Stormwitch - Priest Of Evil
Violent Breed - Loud And Alive
Myriad - My Life
Horizon - Runaway Guy
Universe - Weekend Warrior
Attack - No Mercy

PLAYLIST:
Loud Crowd - No Way Out
Vengeance - Get Out
Scavenger - Free
Heavy Load - Free
Sortilege - Majesty
Narita - Altar Of Freedom
Omen - Make Me Your King
Martyr - Child Of Science
Tyran Pace - Law And Order Tyrant - Starlight
X-Wild - Dragonslair
Bodine - Heavy Metal Heart
Douglas - I'm Free Now
Europe - In The Future To Come
Hardware - Coming Out
Praying Mantis - Thirty Pieces of Silver
Pretty Maids - Shelly The Maid
Pretty Maids - Children Of Tomorrow
Pretty Maids - Fantasy
Pretty Maids - Nowhere To Run
Pretty Maids - Bad Boys
Pretty Maids - City Light
Sinful - Midnite Sun
Black Sabbath - Children Of The Grave
Iron Maiden - Alexander The Great
Running Wild - Battle Of Baterloo
Saxon - To Live By The Sword

 

Copyright 2023. All Right Reserved.