ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟ 2ο ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤHN ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚH THRASH METAL ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 80

PLAYLIST:
Attacker - Revelations of Evil (5:28)
Havoc - Son Of Thunder (3:13)
Gothic Slam - Tormentor (3:16)
Destructor - Iron Curtain (5:50)
Death Angel - Voracious Souls (5:39)
Helstar - Suicidal Nightmare (5:20)
Vengeance Rising - White Throne (3:09)
Defiance - Deadly Intentions (2:56)
Intruder - Cover Up (3:35)
Aftermath - Mask Of Deception (4:09)
Exorcist - Riding To Hell (3:42)
Acrophet - Independence At It's Finest (4:15)
Anvil Bitch - Lie Through Your Teeth (3:18)
Exodus - A Lesson In Violence (3:53)
Agent Steel - Agents Of Steel (3:04)
Viking - Case of the Stubborns (4:37)
Powermad - Blind Leading The Blind (4:24)
The Accused - The Bag Lady Song (2:02)
Anacrusis - Fighting Evil (3:26)
Suicidal Tendencies - I Feel Your Pain (3:27)
Anthrax - Caught In A Mosh (5:00)
S.O.D. - Freddy Krueger (2:32)
M.O.D. - Come as You Are (2:44)
D.R.I. - Beneath The Wheel (5:36)
Vio-Lence - Serial Killer (2:59)
Cro-Mags - Death Camps (5:30)
Sadus - Undead (4:03)
Possessed - Evil Warriors (3:44)
Crucified - Diehard (3:01)
Rigor Mortis - Dead Fish (3:44)
Mordred - Spectacle of Fear (3:07)
Epidemic - Vision Divine (3:58)
Exhorder - Legions Of Death (4:22)
Demolition Hammer - Pyroclastic Annihilation (4:55)
Blessed Death - Eternal War (4:07)
At War - The Hammer (2:42)
Crumbsuckers - Trapped (2:20)
Megadeth - Rattlehead (3:42)
Laaz Rocket - Take No Prisoners (3:57)
Hirax - Bombs Of Death (1:47)
Wargasm - Sudden Death (5:02)
Prong - Steady Decline (4:13)
Blood Feast - Blood Lust (4:24)
Wehrmacht - JabberJaw (2:44)
Tourniquet - The Test For Leprosy (4:38)
Sacrament - Separate From Iniquity (4:17)
Believer - Shadow of Death (4:21)
Devastation - Deceptive Slaughter (4:23)
Blind Illusion - Death Noise (7:08)
Corrosion Of Conformity - Positive Outlook (3:04)
Znowhite - A Soldier's Creed (4:13)
Num Skull - Dead (8:47)
Carnivore - Carnivore (3:22)

Copyright 2023. All Right Reserved.