ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Bathory - Blood Fire Death 1988

Pentagram – Pentagram 1990

Therion - Secret of the Runes 2001

Beholder - Wish for Destruction 2002

Revenge - From Hell 2008

Cauldron - Tomorrow's Lost 2012

Copyright 2021. All Right Reserved.