ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Overkill - Feel the Fire 1985

Zions Abyss - T.A.L.E.S. 1991

White Skull - I Won't Burn Alone 1995

Rage - Lingua Mortis 1996

Virgin Steele – Invictus 1998

Power Symphony – Evillot 1999

Narnia - The Great Fall 2003

Steel Attack - Predator of the Empire 2003

Pegazus - In Metal We Trust 2011

Scar Symmetry - The Unseen Empire 2011

DragonForce - Power Within 2012

Spiritual Beggars - Earth Blues 2013

Dynazty - Titanic Mass 2016

Emblem – Emblem 2017

Copyright 2022. All Right Reserved.