ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ...

Judas Priest - Point of Entry 1981
King Diamond - Fatal Portrait 1986
Darkthrone - Transilvanian Hunger 1994
Glenn Tipton - Baptizm of Fire 1997
Abigor - Supreme Immortal Art 1998
Crystal Ball - In the Beginning 1999
The Haunted - One Kill Wonder 2003
Kataklysm - In the Arms of Devastation 2006
Eldritch - Tasting the Tears 2014
Jim Matheos - Halo Effect 2014
Battle Beast - Bringer of Pain 2017
Crystal Viper - Queen of the Witches 2017
Edenbridge - The Great Momentum 2017

Copyright 2022. All Right Reserved.