ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 12/11/19

PLAYLIST:
Manowar - Gloves Of Metal
Virgin Steele - We Rule The Night
Fifth Angel - We Rule
Iron Maiden - Where Eagles Dare
Omen - Death Rider
Rainbow - Tarot Woman
Black Sabbath - Devil & Daughter
DIO - Egypt (The Chains Are On)
Accept - Princess of the dawn
Judas Priest - Rock Forever
Lizzy Borden - American Metal
Diamond Head - Am I Evil?
Metallica - Seek And Destroy
Megadeth - Chosen Ones
Tygers Of Pan Tang - Tyger Bay
Tank - This Means War
Valhalla - Caught a Prisoner
Riot - Don`t Hold Back
Moselle - Rock Anthem
Motorfire - Burnout
Nightrider - Power Of Passion
Praying Mantis - Nowhere To Hide
Stryper - The Way
Blitzkrieg - Buried Alive

Copyright 2022. All Right Reserved.