ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 17/03/20

PLAYLIST:
Angel Blade - Angel Blade
Werewolf - Mercenary
Street Fighter - Rock City
Black Knight - Dead of Knight
Iron Kingdom - White Wolf
Savage Grace - Fear My Way
Cloven Hoof - Reach For The Sky
Elixir - Onward Through the Storm
Elixir - Evermore
Deceiver - Lost in the Dark
Deceiver - A Sinister and Dangerous Tale
Deceiver - Wild Hunt
Ambush - Leave Them to Die
Ambush - The Demon Within
Ambush - Infidel
Ilium - Anachronistica
Ilium - Question Air
Ilium - Haunted By The Ghost Of Me
Teaser Sweet - Monster
Teaser Sweet - Evil Machine
Teaser Sweet - Night After Night
Teaser Sweet - The Black Circle
Teaser Sweet - In The Night
Stallion - Time to Reload
Stallion - Dynamiter
Stallion - Meltdown
Riot City - Warrior of Time
Bullet - Screams in the Night
Riot - Fight Fight Fight
Air Raid - Soldiers Of The Dark
Leather Synn - Face to Face
Lizzy Borden - Notorious
SadWings - Lonely Hero
Seventh Force - Burning Steel

Copyright 2022. All Right Reserved.